Post of the day
tin hot

Truy tìm cá sấu nghi sổng chuồng lọt vào hồ Trị An...

UBND huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai vừa có văn bản yêu cầu Hạt kiểm lâm huyện Vĩnh Cửu và UBND các xã khu vực hồ Trị An khẩn trương tìm kiếm một con cá sấu nghi đã lọt vào lòng hồ này. Mặt hồ Trị An rộng 323 km2, nơi nghi cá sấu xồng chuồng lọt…